E K E D A L E N . C O M

Ekedalen.com programpolicy spelar en viktig roll för att skapa en positiv upplevelse för alla som använder vår tjänst. Läs igenom dem med jämna mellanrum eftersom policyerna kan komma att ändras.

Skräppost och massutskick

Använd inte Ekedalen.com för att sprida skräppost eller oönskad kommersiell e-post.

Du får inte använda Ekedalen.com för att skicka e-post som bryter mot Konsumentverkets riktlinjer för skräppost eller andra lagar mot skräppost, skicka otillåten e-post via öppna servrar från tredje part eller distribuera e-postadresser till personer utan deras medgivande.

Du får inte automatisera gränssnittet för Ekedalen.com för att skicka, radera eller filtrera e-post på ett sätt som vilseleder eller lurar användarna.

Tänk på att din definition av ”oombedd” eller ”oönskad” e-post kan skilja sig från dina e-postmottagares. Använd sunt förnuft när du skickar e-post till flera mottagare, även om mottagarna valt att få e-postmeddelanden från dig tidigare. När Ekedalen.com-användare markerar e-post som skräppost ökar det sannolikheten att framtida meddelanden från dig också klassificeras som skräppost av våra system.

Skapa och använda flera Ekedalen.com-konto

Skapa eller använd inte flera konton för att bryta mot Ekedalen.com policyer, kringgå Ekedalen.com kontobegränsningar, kringgå filter eller på annat sätt manipulera begränsningar i ditt konto. (Om du till exempel har blockerats av en annan användare eller om ditt Ekedalen.com-konto har blivit inaktiverat p.g.a. otillåten användning får du inte skapa ett nytt konto och ägna dig åt liknande aktiviteter.)

Du får inte heller skapa Ekedalen.com-konton på automatiskt vis eller köpa, sälja, byta eller sälja vidare Ekedalen.com-konton till andra.

Skadlig programvara

Använd inte Ekedalen.com för att sprida virus, skadlig programvara, maskar, fel, trojanska hästar, felaktiga filer eller annat skadligt och bedrägligt material. Distribuera inte heller innehåll som skadar eller stör driften av nätverk, servrar eller annan infrastruktur hos Ekedalen.com eller andra.

Bedrägeri, nätfiske och andra vilseledande metoder

Du får inte använda en annan användares Ekedalen.com-konto utan deras uttryckliga tillstånd. Använd inte Ekedalen.com för att vilseleda eller lura andra användare att dela information under falska förespeglingar.

Fiska inte efter användares data, som inloggningsuppgifter, lösenord, finansiella uppgifter eller registreringsnummer, och använd inte Ekedalen.com som en del av en plan för att lura andra.

Barnsäkerhet

Ekedalen.com har en nolltoleranspolicy mot barnpornografiska bilder. Om vi får reda på att sådant innehåll förekommer polisanmäler vi det. Vi kan också vidta disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning, mot Ekedalen.com-konton som tillhör de inblandade.

Upphovsrätt

Respektera upphovsrättslagen. Du får inte göra intrång i andras immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter. Du får inte heller uppmuntra eller förmå andra att göra intrång i immateriella rättigheter.

Trakasserier

Använd inte Ekedalen.com för att trakassera, skrämma eller hota andra. Alla som visar sig använda Ekedalen.com i dessa syften kan få sina konton avstängda.

Olagliga aktiviteter

Bryt inte mot lagen. Använd inte Ekedalen.com för att göra reklam för, organisera eller bedriva olaglig verksamhet.